Výstavní víkend v Praze a Nitře / Show weekend in Prague and Nitra

Po delší době jsme přihlásili oba naše psy na soutěž Šampión šampiónů, která se konala dne 10. 01. 2015 v Praze a protože jsme přihlásili oba naše velké peruánské naháče, předváděla na soutěži Atawallpu mladá, šikovná handlerka Kateřina Navrátilíková, které tímto děkujeme. V soutěži byla z velké konkurence vybrána mladičká Illa jako nejlepší zástupce peruánského naháče velkého a postoupila do K.O systému psů V. FCI. Jsme na Illu velmi pyšní! Následující den 11. 01. 2015 se konala Mezinárodní výstava psů Nitra - WINTERSHOW, kde jsme vystavovali jen Illu, která zazářila a získala tato krásná ocenění V1, CAJC, BOJ, BOB, BIG V. FCI junior, BIG V. FCI!

Moc děkujeme všem rozhodčím!

After longer tim we entered the both of our dogs to competition  Champion of chamopins held in Prague 10. 01. 2015, Atawallpas handler for this show was a great young handler Kateřina Navrátilíková, many thanks to her. In the competition of Peruvian hairless dogs large won young Illa and she qualified to K.O system of dogs of V. FCI. We are very proud of Illa. Next day 11. 01. 2015 was held International dog show in Nitra - WINTERSHOW, on this show we showed only Illa, she was great and got beautiful titles Excellent 1, CAJC, BOJ, BOB, BIG V. FCI junior, BIG V. FCI!