Perfektní zahájení výstavní kariéry ATAW AWKIPUMY/ Perfect start of show career of ATAW AWKIPUMA

Včera 21.7.2018 jsme se účastnili Krajské výstavy v Martiněvsi. Puma byl na jeho první výstavě, moc se panu rozhodčímu líbil a krásně se předváděl. 

Rozhodčí pan Karel Hořák.

Společnost na výstavě nám dělal Ataw Antawaylla i Ataw Achiyaku, oba si potrénovali ve výstavním kruhu a byli moc šikovní. Achiyaku je Awkipuma v kožíšku.

Ataw Awkipuma VN1

Atawallpa Matacan V1, VT, KV

Illa Huatuntupaq V1, VT, KV, BIG V. FCI

Atawallpa a Illa BIS 2. místo pár

Yesterday 21.7.2018 we took a part of Regional dog show Martiněves. It was first show for Puma, the judge liked him very much and Puma showed himself great.

Judge Mr. Karel Hořák

Ataw Antawaylla and Ataw Achiyaku also trained in the ring and did very well. Achiyku is Awkipuma with fur.

Ataw Awkipuma Very promising 1

Atawallpa Matacan Ex.1,winner of class, regional winner

Illa Huatuntupaq Ex.1, winner of class, regional winner, BIG V. FCI

Atawallpa and Illa BIS 2. pair