Krajská výstavy psů Žebětín / Regional dog show Žebětín

Již po čtvrté jsme se zúčastnili Krajské výstavy psů v Žebětíne, výstava byla velmi příjemná a pro naše peruánské naháče velmi úspěšná. Illa získala ocenění BIG a Atawallpa BIG 3, společně se stali nejlepším párem výstavy (BIS pár), ocenění nejvyšší získala Illa a stala nejkrásnějším psem celé výstavy (BIS)!
Děkujeme všem rozhodčím paní Zdence Jílkové (BIG V. FCI rozhodčí), panu Leoši Jančíkovi (BIS pár rozhodčí) a největší díky patří panu Miroslavu Václavíkovi (BIS rozhodčí).

For the fourth time we entered Regional dog show in Žebětín, the show was very nice and for our peruvians very successful. Illa got title BIG and Atawallpa BIG 3, together they reached the title Best in show pair (BIS pair), the highest price got Illa, she became the Best in show dog of this show (BIS)! Thanks to all judges Mrs. Zdenka jílková (BIG V. FCI judge), Mr. Leoš Jančík (BIS pair judge) and the biggest thanks to Mr. Miroslav Václavík (BIS judge).