Jak kluci cvičí/How boys train

Awkipuma i Antawaylla se pravidelně věnují psím sportům včetně obedience, vzhledem k jejich věku obedience pro štěňata.

Oba jsou moc šikovní!

Awkipuma and Anatwaylla do regurarly dog´s sports including obedience, because of their age they do obedience for puppies.

Both are just great!