20.9.2015 Moravskoslezská výstava psů Brno / National dog show Brno

Národní výstavy v Brně se zúčastnila jen Illa Huatuntupaq a to s krásnými výsledky V1, CAC, Národní vítěz, BOB. V závěrečných soutěžích získala BIG 5!

Děkujeme všem rozhodčím!

To National dog show in Brno we entered only Illa Huatuntupaq, she got nice results V1, CAC, National winner, BOB and in final exhibitions BIG 5!

Thanks to all judges!